Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

नेपाल कानून समाजका प्रकाशनहरु:

S.N. Publication Title
1. नेपाल कानून समाजको विधान
2. कम्पनी कानूनमा देखा परेका व्यवहारिक समस्या
3. कम्पनी कानूनः विश्लेषणात्मक अध्ययन– भरत राज उप्रेती
4. जग्गा जमिन तथा मोही सम्बन्धी कानून– सुधीर श्रेष्ठ, बैद्यनाथ उपाध्याय, सुवास नेम्वाङ
5. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग १
6. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग २
7. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग ३
8. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग ४
9. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय भाग ५
10. निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय संग्रह भाग १
11. निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय संग्रह भाग २
12. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग १
13. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग २
14. संवैधानिक न्यायको विद्यमान अवस्था भाग २ (सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएका केही महत्वपूर्ण निर्णयहरुको समीक्षा)
15. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ३
16. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ४
17. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ५
18. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ६
19. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ६
20. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ७
21. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ७
22. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ८
23. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ९
24. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग १०
25. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ११

केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्