Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

नेपाल कानून समाजका प्रकाशनहरु:

S.N. Publication Title
101. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क ५
102. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क ६
103. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क ७
104. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क ८
105. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क ९
106. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १०
107. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क ११
108. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १२
109. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १३
110. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १४
111. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १५
112. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १६
113. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १७
114. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १८
115. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क १९
116. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क २०
117. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क २१
118. स्थानीय निकाय बुलेटिन अङ्क २२
119. प्रेशविधि विधिशास्त्र– काशीराज दाहाल
120. स्थानीय निकायहरुको न्यायिक अधिकार– प्रकाश वस्ती, वेद प्रसाद सिवाकोटी, काशीराज दाहाल
121. मानव अधिकारः सामान्य जानकारी
122. गाविस कार्य सम्पादन पदाधिकारी सहायक पुस्तिका (पहिलो संशोधन)
123. “संविधान प्रदत्त मानव अधिकार र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको दायित्व” विषयक त्री दिवसीय क्षेत्रिय विचार विमर्श तथा छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरु
124. मानव अधिकार विधिशास्त्र– काशीराज दाहाल
125. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ र मानव अधिकार

केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्