Babarmahal, Kathmandu nepallawsociety@gmail.com 4102196/4102381/4102382

नेपाल कानून समाजका प्रकाशनहरु:

S.N. Publication Title Published Date
1. नेपाल कानून समाजको विधान Jan 1, 0001
2. कम्पनी कानूनमा देखा परेका व्यवहारिक समस्या Jan 1, 0001
3. कम्पनी कानूनः विश्लेषणात्मक अध्ययन– भरत राज उप्रेती Jan 1, 0001
4. जग्गा जमिन तथा मोही सम्बन्धी कानून– सुधीर श्रेष्ठ, बैद्यनाथ उपाध्याय, सुवास नेम्वाङ Jan 1, 0001
5. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग १ Jan 1, 0001
6. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग २ Jan 1, 0001
7. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग ३ Jan 1, 0001
8. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय संग्रह भाग ४ Jan 1, 0001
9. बन्दी प्रत्यक्षीकरण निर्णय भाग ५ Apr 14, 2019
10. निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय संग्रह भाग १ Jan 1, 0001
11. निर्वाचन सम्बन्धी निर्णय संग्रह भाग २ Jan 1, 0001
12. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग १ Jan 1, 0001
13. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग २ Jan 1, 0001
14. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ३ Jan 1, 0001
15. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ४ Jan 1, 0001
16. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ५ Jan 1, 0001
17. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ६ Jan 1, 0001
18. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ६ Jan 1, 0001
19. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ७ Jan 1, 0001
20. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ७ Jan 1, 0001
21. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ८ Jan 1, 0001
22. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ९ Jan 1, 0001
23. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग १० Jan 1, 0001
24. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग ११ Jan 1, 0001
25. संविधान सम्बन्धी लेखहरुको संगालो भाग १२ Jan 1, 0001

केहि संवैधानिक प्रश्न भएमा सोध्नुहोस्